Bener planet biru teh,lain bohong ieu mah...terpencill,hahaha..